Om oss

Vår verksamhet


 

Kulturföreningen Subvox har till ändamål att främja och stödja subkulturer och normöverskridande yttringar i samhället och främja ett tillgängligt kulturliv för alla.
Subvox är en ideell förening sedan april 2014 med sitt säte i Göteborg. Subvox bedrivs av en styrelse, av medlemmar och projektledare med ansvar för olika projekt. Ditt medlemskap är viktigt för att verksamheten skall fungera samt för att stödja vår vision och våra mål.


Föreningen har till ändamål att främja, lyfta och öka förståelsen för subkulturella och normöverskridande uttryck/livsstilar i samhället. Vi inriktar oss främst på subkulturer såsom goth, rock, metal, punk, emo, synth, lolita men även dylika subkulturer och uttryck. Föreningen skall även arbeta med att förebygga mobbing, diskriminering och våld gentemot subkulturer och subkulturella uttryck. Föreningen skall även främja ett tillgängligt kulturliv för alla och motverka utanförskapet inom kulturlivet på grund av olika funktionvariationer/ funktionsnedsättningar. Alla är välkomna oavsett vem du är, hur du är född eller vilken klädstil du har.Subvox har ambitionerna att skapa mötesplatser genom olika event och workshops inom t.ex musik, konst, teater, smink, kläder och dans. Vi vill även utbilda och inspirera flera att bli arrangörer och arrangera musik och konst, med fokus på just subkulturella musikgenrer och konstformer som inte får lika mycket rampljus i samhället.


Vi vill även motverka mobbing, utanförskap och psykisk ohälsa genom att öka kunskapen om subkulturer och normöverskridande yttringar och olika funktionsvariationer. Detta gör vi genom t.ex klubbevent, föreläsningar, utbildningar, workshops och musikkonserter.


Medlemskap nekas för personer som innefattas i subkulturer och normöverskridande yttringar som uttrycker rasistiska, kriminella och homo/trans/funko-fobiska värderingar och andra uttryck och verksamhet som uppenbart motstrider föreningens vision.Vår vision


Ett samhälle där mångkultur även innefattar subkultur och där mobbing, diskriminering och våld inte drabbar någon på grund av personens subkulturella eller normöverskridande uttryck, kropp eller funktionsvariation/ funktionsnedsättning. Ett samhälle som ger plats för subkulturer och är tillgängligt för all kultur, oavsett klädstil, livsstil, kropp eller uttryck.

Vår målgrupp


ALLA är välkomna och kan engagera sig i Subvox som delar vår vision..


Vi inriktar oss på subkulturer och normöverskridande uttryck och livsstilar och för ett tillgängligt kulturliv för alla. Men du måste inte vara en del av den målgruppen för att få vara medlem. Du kan stödja vår verksamhet oavsett vem du är så länge du står bakom vår vision. Alla är välkomna!


För att vara medlem måste du ha ett öppet sinne och aktivt jobba mot fördomar, subkulturellt utanförskap och förtryck. Du får inte ha en rastisk, främlingsfientlig eller homo/trans/funko-fobisk åsikt eller attityd.